"Noget på naturen" - 3.c   

Projektbeskrivelse

Vandforsyning

Vi startede vores vandprojekt med at snakke om, hvor vi får vand fra, og hvordan vi får det ind og ud i husene. De fleste elever var overbeviste om, at vandet jo ”bare kom ud af vandhanen”, men kunne ikke give en nærmere forklaring på, hverken hvor det var før, eller hvor det forsvandt hen bagefter. Vi talte en del om grundvand, samt vandets naturlige kredsløb, hvorigennem eleverne blev bevidste om, at vand ikke er en ubegrænset ressource. Eleverne fik til opgave at de, en valgfri dag i ugen, skulle måle deres husstands vandforbrug. Mange blev overraskede over resultaterne, og det førte til en masse vandspareråd, som klassen selv fremstillede.

Herefter gik vi i gang med den egentlige teori bag vandforsyning, vi læste om hvordan grundvandet pumpes op af jorden, og renses, før det sendes op i vandtårnet og ud i husene. Især var oplysningen, at det vand vi drikker i virkeligheden er 30-100år gammelt regnvand, som er sevet ned gennem jorden til grundvandet, meget opsigtsvækkende.

I 3.c lavede vi to forsøg. Det første var en slags ”tænkekonkurrence” hvor eleverne selv skulle finde en løsning uden forudgående instruktion. Klassen blev delt i fem grupper, som hver fik udleveret to baljer (den ene med vand i), en slange, en tragt og en pipette. Opgaven gik ud på at flytte vand fra den ene balje til den anden, uden at ”hælde”, men blot ved hjælp af de udleverede redskaber. Der var i første omgang mange tilgange til opgaven. En del elever brugte pipetten til at suge vand op fra den ene balje til den anden – det tog lang tid!

Tilfældigvis vidste en elev, som havde et akvarie derhjemme, besked med hvordan man kunne sætte den tomme balje ned på gulvet, suge vand op gennem slangen, og på den måde få vandet til at løbe helt af sig selv. Da dette først blev afprøvet med succes, fulgte de andre grupper hurtigt efter.

Til forsøget havde eleverne fået flere materialer end nødvendigt. De fleste grupper startede ud med at anvende alle tingene, men da de først havde luret metoden, blev kun slangen brugt. Eleverne fandt hurtigt ud af, at jo mere højdeforskel der var på baljerne, jo hurtigere løb vandet. Det førte til en god snak om forbundne kar, hævert-princippet, samt en dybere forståelse for principperne omkring et vandtårn.

Det andet forsøg omhandlede vandets rejse fra jordoverfladen til grundvandet. Mange af eleverne havde undret sig over, at man på vandforsyningen rensede vandet med et sandfilter, samt hvordan det kunne være, at man kunne drikke grundvand, når det egentlig bare var (beskidt) regnvand.

Grupperne fik hver udleveret en tragt og to bægerglas. I det ene bægerglas skulle de hente regnvand, i det andet jord/sand/grus e.l. De fik nu besked på, at fylde deres tragt med jord e.l. og herefter hælde regnvandet igennem, ned i et tredje (rengjort) bægerglas, for at se om vandet blev renere. Det tog et par forsøg eller tre, før eleverne fandt den gode kombination; tætpakket sand, samt en stor tragt, (de måtte vælge mellem forskellige størrelser).

Til deres overraskelse blev vandet i flere tilfælde synligt renere (omend, ikke drikkeklart). Til sidst tog vi en afsluttende snak om grundvandets rejse, fra nedbør, til vandforsyningsalæg og vores vandhaner.

Vandbilleder

Eleverne har malet store flotte billeder af vand i størrelsen 1,5 m x 1,5 m. Billederne er malet med akrylmaling på træ.

Hele klassen valgte 8 forskellige billeder fra bogen Wasser af Art Wolfe. Herefter valgte de sig ind på de forskellige billeder, alt efter hvad de helst ville male.  Eleverne stod selv for gruppefordelingen med lidt hjælp fra læreren.

Først grundede vi alle træpladerne, herefter delte eleverne pladerne ind i 16 felter, som de skulle bruge til at bedømme størrelsesforholdene med. Ligeledes var det billede, som de skulle male efter også delt ind i 16 felter. På den måde fik de forstørret billedet fra A3 til den store træplade, det var en udfordring, som de klarede fint.

Først skitserede de billedets hovedpunkter med blyant, hvorefter de gik i gang med at blande farver og male. Et stort projekt som har givet flotte resultater.