"Noget på naturen" - 3.b   

Projektbeskrivelse

Vandets kredsløb samt dets tre tilstandsformer

 

Vores primære mål, var at bygge et mini-kredsløb i klassen, som skulle kunne frembringe afgrøde, (karse).

 

Som en forudsætning for at forstå principperne bag vandets kredsløb i naturen, startede vi i klassen, med at snakke om vandets tre former: flydende vand, is og damp.

Vi lavede nogle små forsøg, herunder:

- Hvad sker der, hvis man holder et koldt grydelåg over en el-kedel, der koger? (Fortætning af vandmolekylerne – vandet skifter form fra damp til flydende.)

- Hvad sker der hvis man kommer en plastikpose om hånden i ti minutter? (Vandet fra kroppen fordamper og dampen fortættes på indersiden af posen.)

 

Vi blandede også frugtfarve og vand, som vi frøs til is, hvorefter vi kom den farvede isklump i en balje med lunkent vand, og iagttog hvad der skete. Det gik op for eleverne at det farvede (det kolde) vand sank ned mod bunden, hvorimod det varmere vand lagdesig øverst i baljen. Det førte til konklusionen, at varmt vand må være lettere end koldt.

 

Herefter begyndte vi på den egentlige teori bag vandets kredsløb, herunder vandets fordampning og opstigning ved opvarmning, dampens fortætning ved nedkøling og den efterfølgende nedbør. Herudover fik eleverne til opgave, at tegne deres eget naturlige vandkredsløb med pile, der viste fordampning og nedbør .

 

Nu blev eleverne delt op i grupper, som skulle bygge hver deres kredsløb. De tog en stor plastkasse uden låg. Heri satte de en bred skål med vand, samt en petriskål med (tørt!) vat og karsefrø ovenpå. Herefter dækkede de kassen med plastfilm, (lufttæt, så vidt muligt), og lagde en sten på plastfilmen umiddelbart over skålen med karse. Til slut satte de en lampe over kassen.

Det lykkedes alle grupperne at frembring karse efter ca. en uges tid.

 

Projektet førte til en masse gode snakke, bl.a. omkring solens altafgørende vigtighed for naturen, fotosyntese, samt erkendelsen af, at vi ikke har ubegrænsede vandressourcer, da vores vand så at sige bliver genbrugt i naturen – herigennem også en bevidsthed om vigtigheden af økonomisering med disse ressourcer.